Gunko Winery

ООО “Гуньковв”

44.874751,37.857767
Owner: Vladimir Gunko
Winemaker: Sergei Korotkov
Yuzhnaya Street 14
Nizhnebakanskaya village, Krymsky District
+7 918 642-43-51

Gunko Winery

ООО “Гуньковв”
Owner: Vladimir Gunko
Winemaker: Sergei Korotkov
Yuzhnaya Street 14
Nizhnebakanskaya village, Krymsky District

Anapa